අන්තරේ වෙඩි

දස මසක් කුස බර නොදැරුවට - දරු සෙනෙහෙ ළය වෑහුනා
කවිච්චියකට කිරි නුදුන්නට - කල සතක දුක වෑහුනා
දරා දිවි ගිනි පොවා සිප් කිරි - මගේ සඳ නිති වැජබුනා
සොයා ලොව සිරි පතා රජ සිරි - සරසවියකට ඉගිලුනා

යොමා තේජස දරා කිතුගොස - සඳෙහි නම එහි බැබලුනා
මාර අඟනුන් දෙවෙනි අඟනුන් - පුතු අභිමුඛව පැරදුනා
පතා ලොව සිරි කරනු රට සිරි - දිවා රැයෙහම වෙහෙසුනා
සිංහ තේජස විහිදි සඳ වෙත - අන්තරේ නෙත යොමූ උනා

සති අගට නිති ගෙදර ආ සඳ  - මසට පායනු නොදුටුවා
රට රකින රිසි පෙළපාලි හැම - මොහුත් යන බව සැලවුනා
දිනක් හිත් පිත් නොදැරු උණ්ඩය - මගේ පුතු වෙත පියඹුවා
මගේ ලොව නිති අඳුරු කරමින් නොයෙන ගමනින් බැස ගියා

Written By:

Janith Weerasooriya
(7th place – Descriptive Article Category)
WORDSVILLE’20

No Comments

Post A Comment